درباره ی ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ی ما

آشنایی با اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد شهرستان تهران

اتحادیه صنف فروشندگان آهن به سال ۱۳۴۵ در تهران تشکیل شد ، تعدادی از پیشکسوتان صنف ، تجار و واردکنندگان حضور داشتند و هدف ساماندهی صنف آهن از جمله نحوه توزیع آن بود ، متأسفانه تا به سال ۱۳۴۵ کلیه آهن آلات مورد نیاز کشور به صورت وارداتی بوده و مطلقاً تولید داخل نداشتیم و پروانه کسب نیز توسط شهرداری ها صادر می شد اما با تأسیس اتاق اصناف در سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ اتحادیه ها تحت پوشش اتاق اصناف شکل گرفتند . اتحادیه فروشندگان آهن آلات نیز جزء اولین اتحادیه های تحت پوشش به شماره ۴۱ بود که به ثبت رسیده و صدور پروانه ها تحت نظارت اتحادیه صورت گرفت . پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به سال ۱۳۵۷ اتاق اصناف منحل شده و تشکیلاتی به عنوان کمیته امور صنفی جهت نظارت بر اصناف به وجود آمد و اتحادیه ها تحت نظارت کمیته مذکور اقدام به صدور پروانه کسب موقت جهت واحدهای صنفی نمودند. صنف “آهن” نیز اقدام به صدور همین نوع پروانه کرد . پس از گذشت مدت زمانی در سال ۱۳۵۹ شورای مرکزی اصناف تشکیل شد و کارهای کمیته امور صنفی را بر عهده گرفت ، اتحادیه ها پروانه های شورای مرکزی اصناف را نیز مشترکاً با شورای مرکزی اصناف صادر می نمودند ، از زمان تشکیل شورای مرکزی اصناف اتحادیه صنف آهن نیز مانند سایر اتحادیه ها بطور مشترک با شورای اصناف پروانه های صنفی را صادر و به امور کسب و کار واحدهای صنفی نظارت داشت . در سال ۱۳۶۸ با تشکیل مجامع امور صنفی برابر با قانون نظام صنفی نظارت و پروانه های صادره نیز با فرم هیئت عالی نظارت مستقیماً از طرف اتحادیه صادر و به اعضاء تحویل می شد ، از همان سال اتحادیه صنف آهن فروشان از مجموعه مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران قرار گرفته است .
برگرفته از : ماهنامه اصناف ، شماره۲۲۴ ، خرداد ۹۱
فهرست