اعضای هیئت مدیره اتحادیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اعضای هیئت مدیره اتحادیه
null

حمیدرضا رستگار

سمت: رئیس

null

حسن تقی تاش کهقی

سمت: خزانه دار
null

محمد نادری

سمت: نایب رئیس اول
null

سیدمحمدرضا مکی

سمت: عضو هیئت مدیره
null

سیدکاظم حسینی

سمت: نائب رئیس دوم
null

هادی بحری

سمت: عضو هیئت مدیره
null

محمدصادق چیت ساز

سمت: دبیر
null

ابوالفضل عباس زاده خضرائی

سمت: بازرس
فهرست