کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران برگزار شد

در این جلسه که با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اول، خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم، علی فاضلی و حسین درودیان اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و به ریاست حمیدرضا رستگار برگزار گردید، پیرامون دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بحث و مقرر شد طی مکاتبه ای اعتراض اتاق اصناف تهران و اتحادیه های صنفی زیرمجموعه در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور به سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران ارسال گردد. 🔸همچنین مقرر شد در مکاتبه فوق الذکر در خصوص تمدید مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تاکید گردد. 🔸در پایان با پیشنهاد حمیدرضا رستگار ریاست کمیسیون و موافقت اعضاء مصوب گردید تا برنامه شش ماهه کمیسیون و برنامه بلند مدت آموزشی برای هیئت مدیره اتحادیه ها تدوین و جهت اجرا به هیئت رئیسه اتاق ارائه گردد.

نوشتهٔ پیشین
مهلت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی
نوشتهٔ بعدی
نشست اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالیاتی استان تهران

اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی یافت نشد..

فهرست