رانت خواران مورد حمایت دولت تجار را حذف کردند| بورس کالا اتاق دستوری است نه شیشه ای!

رستگار، رئیس اتحادیه آهن با تاکید بر اینکه احتمالا افرادی که در حوزه آهن و فولاد تصمیم می گیرند کسانی هستند که منافع شخصی در بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور دارند گفت: دستهای پیدا و پنهانی در بحث قیمت گذاری فولاد هست و بهترین چیزی که می توانیم در خصوص قیمت گذاری عنوان کنیم سوء مدیریت در این بخش است.

 

https://www.tahlilbazaar.com/news/62034/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82

نوشتهٔ پیشین
اطلاعیه
نوشتهٔ بعدی
اخبار مهم صنفی

اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی یافت نشد..

فهرست