🟠بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی

🔹با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

نوشتهٔ پیشین
جلسه کارگروه رسیدگی به نحوه مذاکره و تعیین مالیات سال ۹۸ اصناف برگزار شد
نوشتهٔ بعدی
تضاد منافع تشکل‌ها دردسرساز است

اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی یافت نشد..

فهرست