جلسه کارگروه رسیدگی به نحوه مذاکره و تعیین مالیات سال ۹۸ اصناف برگزار شد

🔹 کارگروه رسیدگی به نحوه مذاکره و تعیین مالیات سال ۹۸ اصناف در اتاق اصناف ایران با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، نماینده سرپرست وزارت صمت و دیگر اعضای کارگروه متشکل از مشاوران، معاونان، کارشناسان و تمایندگان اجلاس اصناف برگزار شد.

🔹 بر اساس این گزارش، این جلسات به طور مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.

فهرست