براساس قانون نظام صنفی تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب جواز کسب در محل کار خود می باشند.

نوشتهٔ پیشین
بند ۱۰ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی
نوشتهٔ بعدی
جلسه کارگروه رسیدگی به نحوه مذاکره و تعیین مالیات سال ۹۸ اصناف برگزار شد

اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی یافت نشد..

فهرست