اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه در سال۱۳۹۹

دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ یکم اردیبهشت ،جلسه هیات مدیره محترم اتحادیه آهن وفولادو فلزات شهرستان تهران بارعایت کامل ضوابط بهداشتی رأس ساعت ۸/۳۰ صبح برگزارگردید ،این جلسه ابتدا با قرائت قرآن شروع شده وسپس ریاست محترم اتحادیه شروع به کار امور اداری اتحادیه رابا توجه دستورالعمل ابلاغی وجلو گیری از شیوع بیماری کرنا از مورخ ۹۹/۱/۳۰ از ساعت ۸صبح الی ۱۴اعلان نموده ومتذکر شدند جهت جلوگیری از انتشار این بیماری تمام مراجعه کنندگان به اتحادیه بایدمجهز به ماسک بوده و در هنگام ورود به محل اداری با محلول تهیه شده حتما ضد عفونی میگردند و در این خصوص به همکاران توصیه نمودند که در محل کار خود نکات و دستورالعمل های تعیین شده بهداشتی را جدی گرفته و بصورت جدی رعایت نمایند تا دچار مشکل نگردند و سپس در خصوص موضوعات پیگیری شده و اقدامات مهم صنف از جمله معوق شدن گزارشات فصلی ارزش افزوده و دیگر مسایلی که در سال ۹۹ باید انجام بگیرد توضیحاتی داده و سال جدید را سال مهمی برای کشور و اصناف و صنف آهن و فولاد دانسته و اشاره نمودند که اتحادیه با تمام توان و قدرت تلاش خود را در جهت استیفای حقوق اعضای خود و برنامه های اقتصادی و مالیاتی بکار خواهد برد.

فهرست