همبستگی و همدلی صنفی ۹۸/۷/۱۴

همبستگی و همدلی صنفی ۹۸/۷/۱۴
ستاد کمکهای مردمی صنف آهن و فولاد تهران
پروژه ساخت مدارس ابتدایی و راهنمایی در یکی از مناطق سیل زده استان لرستان توسط خیرین صنف آهن و فولاد و فلزات تهران .
به امید موفقیت همکاران
صنف شریف آهن و فولاد تهران

فهرست