اخبار صنفی ٩٨/۶/١٠

اخبار صنفی ٩٨/۶/١٠


به اطلاع همکاران محترم آهنفروش و عضو این اتحادیه میرساند با توجه مذاکرات و پیگیری های جدی انجام شده توسط اتحادیه با مالیات جنوب تهران در خصوص گواهی ارزش افزوده ، مشکلات پیش آمده رفع گشته و همکارانمان میتوانند این گواهی را بدون تعهد نامه کما فی السابق دریافت نمایند ، تذکر : البته همکارانمان توجه داشته باشند که یا باید پرونده مالیاتی آنها براساس دستورالعمل سابق رسیدگی شودو یا باید دفاتر کاملا قانونی برای ارزش افزوده داشته باشند.

فهرست