جلسه آموزشی در خصوص قوانین چک و تجارت ، قوانین جدید مالیاتی ، آموزش و ثبت نام سامانه تدارکات دولت

جلسه آموزشی در خصوص قوانین چک و تجارت ، قوانین جدید مالیاتی ، آموزش و ثبت نام سامانه تدارکات دولت ، با حضور اساتید این سه موضوع در سالن اجتماعات اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران برگزار گردید.

فهرست